הטבות מס הקפיצו את הרווח הנקי באלבר

ala_oren
אורן אלעזרא, מנכ”ל אלבר (יח”צ)

אוטוניוז, 25.05.2016 – חברת אלבר סיימה את הרבעון הראשון של השנה עם רווח נקי של 17.2 מ’ ש’, גידול של כ-30% בהשוואה לשנה שעברה. הכנסות החברה הסתכמו ב-647 מ’ ש’ (5%+), כשההכנסות מהחכרת והשכרת כלי רכב, מתן שירותי מוסך דרך וגרירה הסתכמו בכ-257 מ’ ש’ (2.8%+) וההכנסות ממכירות כלי רכב הסתכמו בכ-390 מ’ ש’ (7.1%+). רווחי ההון ממכירות כלי רכב הסתמכו בכ-32% מ’ ש’, כ-8.2% ממחזור המכירות. ב-EBITDA חלה ירידה של כ-4 מ’ ש’ לכ-137 מ’ ש’.

אלבר סבלה מירידה חדה יחסית במחיר הממוצע של כלי רכב שהיא מכרה במגזר ‘מסחר בכלי רכב’. הכנסות במגזר זה, שבהם נכללים כלי רכב ביבוא מקביל או כלי רכב שנמכרים עם אפס קילומטרים, נרשם גידול של 66% בכמות כלי הרכב שנמכרו, אולם גידול של 43.3% בלבד בהכנסות ל-210 מ’ ש’. במגזר זה רשמה החברה רווח גולמי של כ-24.8 מ’ ש’, ירידה של כ-36.5% בהשוואה לשנה שעברה. לעומת זאת מכירות כלי רכב משומשים מפעילות ליסינג והשכרה ירדו בכ-32% והמחיר הממוצע במגזר זה עלה.

אלבר רשמה ירידת ערך בגילן פעילות יבוא מקביל בסך של 1.1 מ’ ש’.

הוצאות המימון, סעיף כבד אצל חברות הליסינג, הסתכמו בכ-16.6 מ’ ש’, ירידה של 10.5% בהשוואה למקביל. הרווח לפני מס הסתכם בכ-13.8 מ’ ש’, והטבת מס בגובה כ-3.8 מ’ ש’ הקפיצה את הרווח הנקי לכ-17.2 מ’ ש’.

בסוף התקופה ההון העצמי של החברה הסתכם בכ-420 מ’ של גידול של כ-17 מ’ ש’ לעומת ההון העצמי ב-31 בדצמבר 2015. ההון היווה 12.2% מהמאזן, נתון אופייני לחברות ליסינג שרמות המינוף שלהם גבוהות במיוחד.

אלבר הודיעה על תשלום דיווידנד בסך כ-7.5 מ’ ש’. אלבר מנוהלת ע”י אורן אלעזרא.

תגובה ראשונה

תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*


error: Alert: Content is protected !!