Q2/2017: שיערוך נדל"ן וירידה בהפרשה לחובות מסופקים העבירו את אלדן מהפסד לרווח

30 באוגוסט 2017

פעילות הליסינג התפעולי שמרה על יציבות. פעילות ההשכרות לטווח קצר התרסקה. שיערוך נדל"ן הניב לקבוצה יותר מ-50% מהרווח הנקי בחצי הראשון. אוטוניוז, 30.08.2017 – אלדן, חברת הרכב וההשכרות שבבעלות משפחת דהן, עברה מהפך בחצי הראשון […]

Q1: רווח מזערי לאלדן, התמוטטות ברווחי מגזר ההשכרות

4 ביוני 2017

ברבעון הראשון 2017 רשמה אלדן עליה קלה בהכנסות וגידול חד ברווח הנקי. למרות זאת הרווח הנקי נותר זעיר, 0.6% מההכנסות. שיפור בתוצאות מגזר הליסינג התפעולי. אוטוניוז, 04.06.2017 – חברת אלדן, מחברות הליסינג וההשכרות הגדולות במדינה, […]