גידול חד ברווח הנקי בקרסו מוטורס, גידול מתון במכירות

אוטוניוז, 01.06.2016 – קרסו מוטורס, יבואנית המכוניות החמישית בגודלה בישראל, יותר מהכפילה את הרווח הנקי ברבעון הראשון לכ-70 מ’ ש’ (125.3%+) וזאת על אף שהכנסות החברה גדלו ב-10% בלבד לכ-971 מ’ ש’. חלק ניכר מהגידול ברווחי הקבוצה נבע מירידה חדה בהוצאות המימון.

ברבעון הראשון גדלו מכירות החברה ב-6.6% ל-6,660 כלי רכב כאשר מכירות ניסאן ודאצ’יה גדלו בעוד מכירות רנו ואינפיניטי ירדו. מכירות ניסאן גדלו ב-15.6% ל-3,167 כלי רכב, מכירות דאצ’ה זינקו ב-43.1% ל-883 יחידות בעוד מכירות רנו צנחו ב-9.7% ל-2,503 יחידות ומכירות אינפיניטי ירדו ב-11.6% ל-107 יחידות. קצב הגידול של מכירות הקבוצה היה קטן מזה של השוק המקומי וכתוצאה מכך ירד פלח השוק שלה ל-7.8% מ-8.5% ברבעון המקביל ו-9.5% בכל 2015.

ההכנסות ממגזר הרכב הסתכמו בכ-706 מ’ ש’ (10.8%+) וממגזר השירותים בכ-66.2 מ’ ש’ (2.7%+). הכנסות מגזר ההשכרה וההחכרה זינקו ב-25% לכ-189 מ’ ש’.

הרווח הגולמי ממכירות כלי רכב הסתכם בכ-138 מ’ ש’ (24.4%+) משירותים בכ-13.4 מ’ ש’ (25.3%+) ומהשכרה והחכרה בכ-28 מ’ ש’ (17.3%+). הרווח התפעולי של הקבוצה הסתכם בכ-189 מ’ ש’ (33.0%+) והיווה כ-19.5% מההכנסות לעומת 16.2% קודם שנה קודם. הכנסות פעילות הליסינג זינקו ב-17.3% לכ-189 מ’ ש’ אולם הרווח הגולמי עלה ב-6.0% בלבד לכ-38 מ’ ש’ שהיוו כ-20% מההכנסות, ירידה של 2.1 נק’ האחוז בהשוואה לשנה שעברה. במקביל נפגעה גם הרווחיות של מגזר השירות שעמדה על 20.2% מההכנסות לעומת 23.5% שנה קודם. הרווח של המגזר הסתכם בכ-13 מ’ ש’, ירידה של כ-11.8% בהשוואה לשנה שעברה.

נתוני קרסו מוטורס באחדים ממגזרי הפעילות אינם ניתנים להשוואה מלאה לשנה שעברה בגלל סיווג מחדש שבוצע במהלך השנה שעברה.

50% מהרווח מפעילות מימון

הוצאות המימון של הקבוצה צנחו ב-73.9% ל-11.9 מ’ ש’ בעוד הכנסות המימון ירדו לכ-7.7 מ’ ש’ (47.4%-). בסך הכל נרשמה ירידה של כ-27 מ’ ש’ בהוצאות המימון נטו. הוצאות המימון נטו לרבעון הסתכמו בכ-4.2 מ’ ש’ לעומת כ-30.8 מ’ ש’ ב-Q1 2015. מכאן ש-50% מהשיפור ברווח לפני מס נבע מפעילות פיננסית.

ארועים נוספים

במהלך הרבעון הקודם רכשה קרסו מוטורס זכויות לשני מגרשים סמוך למרכז הלוגיסטי של החברה בפארק ראם מאלייד נדל”ן תמורת 40 מ’ ש’, לא כולל מע”מ. החברה מתכוונת להשתמש במגרשים לצרכי אחסנה, לוגיסטיקה ושירות.

בנוסף לכך במהלך הרבעון הקודם הודיעה החברה על מכירת אחזקותיה בחברת התחבורה הציבורית נתיב אקספרס, תמורת 68 מ’ ש’. מעורבותה בנתיב אקספרס נמשכה פחות משנתיים והניבה הפסדים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. במהלך אפריל הועברו מניות נתיב אקספרס לחברת נסיעות ותיירות והן שועבדו לחברה תמורת חוב שנותר בגינן בסך 48 מ’ ש’. עם העברת המניות שילמה נסיעות ותיירות 20 מ’ ש’ לקבוצת קרסו.

במהלך הרבעון הראשון החברה הודיעה על דיווידנד בסך 80 מ’ ש’ שחולק במהלך אפריל האחרון.

תגובה ראשונה

תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*


error: Alert: Content is protected !!