העברה בנקאית

יש לבצע העברה בנקאית בסכום שצויין באימייל שקיבלתם בעקבות רכישת המנוי.

שם חשבון: אורלי צלאל

בנק: הבינלאומי

סניף: 52

חשבון מס. 137626

חשבונכם יופעל אחרי קבלת אישור על ביצוע ההעברה

נא לשלוח צילום של ביצוע ההעברה

פרטים נוספים ב-publisher@autonews.co.il או 09-771717 או 052-3935181

error: Alert: Content is protected !!