Q4/2019 שנפ / הפסד שנתי גבוה, מחיקה גבוהה בגין א.ד.י מערכות, אזהרה חריפה בגין הקורונה ווירוס

7 באפריל 2020

הפסקת ייצור מצברים, רה-ארגון המגזר העבירו אותו לרווחיות. רכישת א.ד.י מערכות עדיין אינה מוכיחה את עצמה. פעילות הצמיגים עדיין בשלבי מעבר. אוטוניוז, 07.04.2020 – קבוצת מפעלי ע. שנפ בע”מ, הפועלת בתחומי הצמיגים, המצברים והאבזור לרכב, […]

Q4/2017 שנפ: רכישת א.ד.י מערכות הגדילה הרווחיות

2 באפריל 2018

א.ד.י מערכות שנרכשה בשנה שעברה תרמה לרווחים ולרווחיות ירידה חדה ברווחיות מגזרי הצמיגים והמצברים מובילאיי ספק מהותי לקבוצה המשווקת את מובון. אוטוניוז, 02.04.2018 – קבוצת שנפ, העוסקת בייצור ושיווק מצברים, צמיגים ואביזרים לרכב, סיימה את […]

error: Alert: Content is protected !!