Q3/2019 קבוצת שגריר / גידול בהפסדים, הזרמה 12 מיליון שקל לתחבורה שיתופית

2 בדצמבר 2019

בשלושה הרבעונים הראשונים הפסדי התחבורה השיתפית גדלו ב-60%. החברה תזרים עוד 12 מיליון שקל לחברה הבת המפעילה את התחבורה השיתופית. שיפור בעסקי שירותים לחברות ביטוח. אוטוניוז, 02.12.2019 – קבוצת שגריר ממשיכה בתמיכה המאסיבית בפעילות התחבורה […]

error: Alert: Content is protected !!