Allegro.ai / מפתחים תשתית ללמידה עמוקה, בדומה לטסלה

6 בנובמבר 2018

נעם בר-לב, ה-CEO של אלגרו, מסביר את הטכנולוגיה שהחברה מפתחת. ישנן כ-10 חברות שלעולם לא יקנו זאת, אבל כל השאר יזדקקו לה כדי להחיש פיתוח יכולת למידה עמוקה. תעשיית הרכב אחת משלוש התעשיות העיקריות בהן […]

error: Alert: Content is protected !!