Q1/2020 פתרונות תחבורה / רווח חד פעמי במקביל גרם לירידה חדה ברווחים, ברווחיות

27 במאי 2020

פתרונות תחבורה, מפעילת מותג אויס, סיימה את הרבעון עם ירידה בכל הפרמטרים. בניטרול עסקה חד פעמית הירידה מתונה יחסית. שווי צי הרכב למכירה גדל ברבעון ב-30%. אוטוניוז, 27.05.2020 – פתרונות תחבורה, חברת הבת של UMI […]

Q1/2020 יוניברסל מוטורס / גידול במכירות, הכנסות מימון, אפשרו לקבוצה להכפיל הרווח

25 במאי 2020

מכירות UMI גדלו ברבעון הקודם ב-16% והרווחיות הוכפלה. הרווח התפעולי נותר כמעט ללא שינוי. מהפך של 44 מיליון שקל, כתוצאה מהחלשות השקל, הכפיל את הרווח לפני מס. אוטוניוז, 25.05.2020 – קבוצת יוניברסל מוטורס סיימה את […]

יוניברסל מוטורס / החזרות מליסינג תפעולי לא משמעותיות, כלי רכב להשכרה נמכרים

10 במאי 2020

יוניברסל מוטורס פרסמה תשקיף להנפקת ניירות ערך ובו פרטים על השפעת הקורונה ווירוס על פעילותה. סגמנטים נפגעים עיקריים: מכירות כלי רכב חדשים, השכרות לזמן קצר. רכישת כלי רכב חדשים נדחית. אוטוניוז, 10.05.2020 – קבוצת UMI […]

Q3/2019 פתרונות תחבורה / קיטון בעלויות, מס הכנסה נמוך סידרו עוד רבעון טוב

5 בדצמבר 2019

פתרונות תחבורה סיימה את הרבעון ברווח נקי בסך 12 מיליון שקל. הרווח תוצאה של ירידה בעלויות כלי רכב שנמכרו, מס הכנסה נמוך. הרווח הנקי לתשעה חודשים הוכפל פי שבע. אוטוניוז, 05.12.2019 – פתרונות תחבורה, זרוע […]

Q3/2019 יוניברסל מוטורס / רבעון חזק, גידול ברווחיות בכל הפעילויות

30 בנובמבר 2019

יוניברסל מוטורס הציגה רבעון חזק עם עליה ברווחים וברווחיות. מכירות רכב הגדילו את רווחיותן באופן משמעותי. התחזקות ברמה נמוכה יותר של פעילות הליסינג וההשכרות. אוטוניוז, 30.11.2019 – קבוצת יוניברסל מוטורס סיימה רבעון שלישי חזק עם […]

יוניברסל מוטורס / בנימין גבאי, מנכ"ל משותף, מקטין את מעורבותו בקבוצה

10 בנובמבר 2019

בעקבות מינוי לדירקטור בהפניקס גבאי מקטין את מעורבותו בפעילות הקבוצה. גבאי מכהן בתפקיד מנכ"ל משותף ב-UMI ובפתרונות תחבורה. מכהן גם כמנהל הכספים בפועל של UMI. אוטוניוז, 10.11.2019 – בנימין גבאי, מנכ"ל משותף בקבוצת UMI, יו"ר […]

Q2/2019 יוניברסל מוטורס סולו /  שיפור ברווח הגולמי, בחברות כלולות, שיעור מס נמוך פיצו על ירידה חדה במכירות

27 באוגוסט 2019

UMI סולו, המוכרת מכוניות ג'נרל מוטורס, הגדילה את הרווח הנקי ברבעון השני. ירידה חדה במכירות מכוניות חדשות, גידול חד בהוצאות מימון. שיעור מס הכנסה נמוך אפשר שיפור ניכר ברווח הנקי. אוטוניוז, 27.08.2019 – UMI, יבואנית […]

Q2/2019 קבוצת יוניברסל מוטורס / ארועים חד פעמיים, ירידה בהוצאות, מס נמוך תרמו לשיפור בתוצאות

25 באוגוסט 2019

ירידה במכירות כלי רכב ברבעון 2, בחצי הראשון. ירידה חדה בהוצאות שיווק והנהלה, רווח מרכישת אוויס אוקראינה סייעו לשיפור בתוצאות. זינוק ברווח הנקי בזכות שיעורי מס נמוכים. אוטוניוז, 25.08.2019 – קבוצת UMI נהנתה מרבעון שני […]

Q4/2018 יוניברסל מוטורס / שנה שהתחילה חזק הסתיימה בהפסד ברבעון האחרון

28 במרץ 2019

יוניברסל מוטורס רשמה רווח נקי בסך 52.5 מיליון שקל ב-2018. את הרבעון האחרון היא סיימה בהפסד נקי בסך 9.6 מ' ש'. אוטוניוז, 28.03.2019 – קבוצת יוניברסל מוטורס, יבואנית מותגי ג'נרל מוטורס ומפעילת חברת הליסינג וההשכרות […]

דוד עיני / בעקבות שינוי מבנה הבעלות ב-UMI, קיצוץ בתשלומים ליו"ר החדש

12 בספטמבר 2018

התגמולים לדוד עיני בגין תפקידו כיו"ר הקבוצה קוצצו בחדות. שני מנכ"לים משותפים יקבלו שכר של כ-1.3 מ' ש' כל אחד. אוטוניוז, 12.09.2018 – דוד עיני, עד לשבוע שעבר מנכ"ל יוניברסל מוטורס, יבואנית מכוניות ג'נרל מוטורס, […]

1 2
error: Alert: Content is protected !!