Q1/2019 דלק רכב / שיפור חד בהוצאות מימון הכפיל הרווח הנקי, המניה מזנקת

29 במאי 2019

ירידה בפעילות מכירות כלי רכב, זינוק בתוצאות מגזר מוסך וחלפים. פעילות ורידיס קיזזה ירידה במכירות כלי רכב, תרמה כ-27 מיליון שקל לרווח התפעולי. תוצאות פעילות המימון הכפילו הרווח הנקי. אוטוניוז, 29.05.2019 – קבוצת דלק רכב, […]

בורסה / דלק רכב השלימה רכישת קבוצת ורידיס

3 ביולי 2018

דלק רכב שילמה 990 מיליון שקל עבור 70% מהקבוצה. השיגה הלוואות ואשראי בסכום של 1.05 מיליארד שקל. עסקי ורידיס יהוו כ-25% מעסקי קבוצת דלק רכב. אוטוניוז, 03.07.2018 – דלק רכב השלימה את רכישת קבוצת ורידיס, […]

דלק רכב / הממונה על ההגבלים אישר את עיסקת ורידיס, צעד נוסף להשלמת העיסקה

31 במאי 2018

ביצוע הרכישה אושר ללא כל תנאים. תנאים משניים נוספים דרושים עדיין דרושים להשלמת העיסקה. אוטוניוז, 31.05.2018 – דלק רכב הודיעה לבורסה כי התקבל אישור הממונה על ההגבלים העסקיים לביצוע העיסקה לרכישת השליטה בורידיס, קבוצת חברות […]

גיל אגמון: תמורת כמיליארד שקל דלק רכב רוכשת חברה בתחומי אשפה, טיהור מים ואנרגיה

4 במרץ 2018

דלק רכב הודיעה על הסכם לרכישת קבוצת ורידיס תמורת 992 מיליון שקל. תחזיק ב-70% ממניות קבוצת וירידיס. לראשונה הקבוצה תעסוק בתחום שאינו מזוהה עם תעשיית הרכב. אוטוניוז, 04.03.2018 – דלק מערכות רכב, בעלת השליטה בדלק […]

מרחיבה פעילות: דלק רכב הגישה הצעה לרכישת ורידיס ב-1.05 מיליארד ש’

4 בינואר 2018

ורידיס, לשעבר חטיבה בוואוליה, עוסקת בתחומי מחזור, מים ואנרגיה. דלק רכב הגישה הצעה מחייבת לרכוש 75% ממניות החברה ב-1.05 מיליארד ש’. בשנים האחרונות, במקביל לנסיגה בתחום הפעילות העיקרי, דלק רכב מתרחבת לתחומי הייטק אוטומוטיבי, משאיות […]

error: Alert: Content is protected !!