דלק מערכות רכב / בעיסקת מניות דלק מערכות רכב צפויה למכור מניותיה באו.פי.סי-רותם

9 באפריל 2019

פחות משנה אחרי רכישת ורידיס, דלק מערכות רכב מתחילה להצטייד באופציות למזומנים לפירעון חובות. עסקת מניות תאפשר לדלק למכור בעתיד את מניות או.פי.סי אנרגיה בבורסה. דלק תשקיע יותר מ-150 מ’ ש’ ברכישת מניות או.פי.סי אנרגיה. […]

error: Alert: Content is protected !!