משרד התחבורה מדווח על גידול חד במספר המכוניות ביבוא עקיף וביבוא אישי

12 ביולי 2017

בדיון מעקב על יישום חוק שירותי רכב טען נציג המשרד לגידול ביבוא בערוצים חדשים. המשרד טוען שהיבוא תרם לירידה של 5% במחיריהן של מכוניות חדשות. טענות נגד יבואניות הרכב המונעות טיפול במכוניות ביבוא אישי ועקיף. […]

error: Alert: Content is protected !!