רישומים לפי ערוצי שיווק (פרטי, ציי רכב) לכל דגם 01-02/2023 390+מע״מ