Q4/2017 שלמה החזקות: ביצועי חברת הביטוח פיצו על ירידה בעסקי הרכב בשלמה החזקות

זינוק חד בהכנסות וברווחים של שלמה ביטוח מנעו ירידה ברווחי שלמה החזקות. רווחי פעילות השכרות לזמן קצר כמעט ונמחקו. ירידה ברכישת מכוניות אופל. אוטוניוז, 28.03.2018 - שיפור חד בביצועים הפיננסיים של שלמה ביטוח בשנת הכספים [...]

אוטוניוז, אתר הרכב המקצועי למנויים בלבד.

לרכישת מנוי

כניסה למנויים באמצעות הקלדת אימייל וסיסמה למטה.

error: Alert: Content is protected !!