Q3/2019 דלק רכב / חולשה במכירות מכוניות, גידול חד ברווח בזכות FX, ורידיס

מכירות כלי רכב ירדו לשפל של כ-4,000 יחידות לרבעון. התחזקות השקל, מענקים, הוצאות חד פעמיות במקביל תרמו לשיפור ברווחים, רווחיות. גידול בהכנסות מחברות כלולות. אוטוניוז, 25.11.2019 - הכנסות קבוצת דלק רכב ברבעון השלישי של השנה [...]

אוטוניוז, אתר הרכב המקצועי למנויים בלבד.

לרכישת מנוי

כניסה למנויים באמצעות הקלדת אימייל וסיסמה למטה.

error: Alert: Content is protected !!