Q2/2020 אלדן / ירידה בהוצאות מימון נטו, הוצאות כלליות תרמו לגידול חד ברווח הנקי

המשבר הקטין את פעילות אלדן, ההכנסות. רכישות עצמאיות של אג"ח, ירידה במדד המחירים, הקטינו הוצאות מימון. החברה רשמה גידול חד ברווח הנקי בחצי הראשון. אוטוניוז, 29.08.2020 - הקטנת היקפי הפעילות, קיצוץ בהוצאות הנהלה וכלליות ושיפור [...]

אוטוניוז, אתר הרכב המקצועי למנויים בלבד.

לרכישת מנוי

כניסה למנויים באמצעות הקלדת אימייל וסיסמה למטה.

error: Alert: Content is protected !!