Q2/2018 שגריר / ירידה ברווחיות אוטו תל, הרחבת תחבורה שיתופית הסבו הפסדים, ירידה ברווחים

הרחבת מיזמי התחבורה השיתופית, כולל אופניים, העבירו את המגזר מרווח להפסד. ירידה ברווחיות אוטו תל אחרי המעבר לפעילות מסחרית שוטפת. ברבעון הבא תחלה פרויקט בנתניה, השותף לפרויקט במלטה טרם חתם על חוזה. אוטוניוז, 27.08.2018 - [...]

אוטוניוז, אתר הרכב המקצועי למנויים בלבד.

לרכישת מנוי

כניסה למנויים באמצעות הקלדת אימייל וסיסמה למטה.

error: Alert: Content is protected !!