Q2/2017: שערי המטבע סידרו לדלק רכב רווח נקי 94 מ’ ש’

  • מכירות דלק רכב גדלו ברבעון השני אבל ירדו בחצי הראשון בכ-12%.
  • הרווח הגולמי והרווח התפעולי צנחו בחצי הראשון של השנה.
  • התחזקות הין היפני מול השקל מחקה הפסד של 117 מ’ ש’ ברבעון השני 2016.

אוטוניוז, 14.08.2017 – ירידה חדה בהוצאות המימון, כתוצאה מהחלשות הין היפני,אפשרה הכפלה של יותר מפי שישה ברווח הנקי של דלק רכב, יבואנית מותגי מאזדה, פורד וב.מ.וו, ברבעון השני 2017. הרווח הנקי הסתכם ב-94.7 מ’ ש’ לעומת רווח נקי של כ-15 מ’ ש’ ברבעון השני 2016. בפרמטרים התפעוליים נתוני החברה, שמכירותיה עלו במקצת ברבעון השני ל-6,015 כלי רכב (7.7%+) אבל ירדו בחצי הראשון של השנה ב-12.3% ל-12,746 כלי רכב, היו דומים או מעט פחות טובים מאשר ברבעון המקביל 2016.

רבעון 2

הכנסות החברה ברבעון השני הסתכמו בכ-950 מ’ ש’ (7.4%+) והרווח הגולמי הסתכם בכ-150 מ’ ש’ (4.9%-) תוצאה של תמהיל שונה של כלי רכב. הרווח התפעולי הסתכם בכ-118 מ’ ש’ (10.9%+) כתוצאה מסעיף “הכנסות אחרות.” הוצאות המימון נטו הסתכמו ב-6.6 מ’ ש’ לעומת הוצאות מימון נטו של 96.4 מ’ ש’ שנה קודם.

רווח מגזר יבוא ומכירות כלי רכב צנח ב-24.6% ל-215 מ’ ש’ כאשר הכנסות המגזר ירדו ב-4.2% ל-1.88 מיליארד ש’ וזאת למרות גידול של 7.7% במכירות כלי רכב. מרווח הרווח עמד על 11.4% לעומת 14.5% בחצי הראשון 2016. ברבעון השני הרווח הגולמי לכל מכונית שנמכרה עמד על 15,369 ש’ (7.9%-).

חצי ראשון

שחר שמש, מנכ”ל דלק מוטורס (אוטוניוז)

החצי הראשון הסתיים ברווח נקי בסך כ-195 מ’ ש’ (19.0%+). ההכנסות הסתכמו ב-2.02 מיליארד ש’ (4.5%-) והרווח הגולמי עמד על 326.5 מ’ ש’ (20.5%-). הרווח התפעולי צנח ב-24.1% לכ-255 מ’ ש’.

רווח מגזר היבוא והמכירות ברבעון השני הסתכם ב-92.4 מ’ ש’ (0.9%-) על אף שההכנסות גדלו ב-9.0% ל-881 מ’ ש’. מרווח הרווח עמד על 10.5% לעומת 11.5% במקביל 2016. בחצי השני הרווח הגולמי לכל מכונית שנמכרה עמד על 16,874 ש’ (17.8%-).

החברה הכריזה על דיבידנד בסך 93 מ’ ש’ שיחולק באוקטובר השנה, אחרי שבעקבות הרבעון הקודם חולק דיבידנד בסך 112 מ’ ש’.

דלק רכב נשלטת ע”י גיל אגמון שהוא גם מנכ”ל החברה. שחר שמש מכהן כמנכ”ל דלק מוטורס, דרכה מתבצעת עיקר הפעילות של הקבוצה.

 

 

תגובה ראשונה

תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*


error: Alert: Content is protected !!