Q2/2017: מכירות צומחות, רווחים קפואים ומניית קרסו מוטורס התרסקה

  • מכירות כלי רכב זינקו ב-23% ברבעון הראשון והרווח הנקי עלה בכ-3%.
  • אחרי פרסום התוצאות המניה התרסקה.
  • החברה תחלק דיבידנד בסך 75 מ’ ש’.
בעלי השליטה בקרסו מוטוס ומנהלי החברה לוחצים על כפתור תחילת המסחר בבורסה כאשר מניות החברה נכנסו למדדים חשובים (הבורסה)

אוטוניוז, 220.08.2017 – זינוק במכירות מכוניות ע”י קבוצת קרסו מוטורס בחצי הראשון של 2017 ל-16,931 כלי רכב (22.7%+), וגידול בפלח השוק של יבואנית המכוניות החמישית בגודלה בישראל ל-10.9% לעומת 8.6% במקביל, כמעט ולא היתרגמו לגידול בשורות העליונה והתחתונה בדו”ח החצי שנתי של החברה. ההכנסות ממכירות כלי רכב הסתכמו בכ-1.6 מיליארד ש’ ((14%+) והרווח הנקי לתקופה הסתכם בכ-126 מ’ ש’ (3%+). תגובת הבורסה לתוצאות היתה חדה: מניית החברה צנחה במסחר היום (ב’) בשיעור חד 6.3% וננעלה בשער 2,978 אג’ שמעניק לחברה שווי שוק של 2.38 מיליארד ש’ מהנמוכים ביותר ב-12 החודשים האחרונים. מניית דלק רכב, המניה השניה והאחרונה של יבואנית רכב הנסחרת בשוק המקומי, צנחה היום ב-4.48% לשער 2,751 אג’ ושווי שוק 2.6 מיליארד ש’.

Q2/2017

קרסו רשמה ברבעון השני הכנסות בסך 1.02 מיליארד ש’ (4.4%+) כאשר ההכנסות ממכירות כלי רכב הסתכמו בכ-703 מ’ ש’ (3.1%+). ההכנסות מפעילות הליסינג והשכרות הסתכמו בכ-207 מ’ ש’ (5.1%+).

הרווח התפעולי הסתכם ב-76.7 מ’ ש’ (10.4%-) והמרווח התפעולי עמד על 7.6%, ירידה של 1.2 נק’ האחוז.

ברבעון השני רשמה החברה רווח בגין נגזרים פיננסיים והפרשי שער בגובה כ-4 מ’ ש’ (39.5%-) בעוד שברבעון הראשון החברה רשמה הפסד של כ-15 מ’ ש’ בסעיף זה. הוצאות המימון ברבעון השני הסתכמו ב-13.3 מ’ ש’ (3.6%+) תוצאה גידול בהיקף האשראי.

מס הכנסה ירד ב-43% לרבעון ל-111.2 מ’ ש’ כתוצאה מרישום הטבת מס בסך כ-6.5 מ’ ש’ כתוצאה מההפסדים בעסקת נתיב אקספרס.

ברבעון השני הרווח הגולמי של מגזר הרכב והשירותים עמד על כ-141 מ’ ש’ (6.8%-) ומרווח גולמי 15.9%. הכנסות מגזר הליסינג גדלו ל-214 מ’ ש’ (2.4%+)  והרווח גדל ב-3.2% ל-17.7 מ’ ש’ שהם 8.3% מהמחזור הרעה של 0.4 נק’ האחוז.

חצי ראשון

בחצי הראשון של השנה הסתכמו ההכנסות הכוללות של מגזר הרכב והשירותים ב-1.94 מיליארד ש’ (15.7%+) והרווח הגולמי הסתכם בכ-311 מ’ ש’ (2.3%+) מרווח גולמי 16.0%. הכנסות הליסינג הסתכמו בכ-404 מ’ ש’ (4.1%+) והרווח הגולמי עמד על 39.2 מ’ ש’ (33.9%+), המייצג מרווח גולמי של 9.7% שיפור של 2.2 נק’ האחוז.

קרסו מוטורס תחלק דיבידנד בסך 75 מ’ ש’.

תגובה ראשונה

תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*


error: Alert: Content is protected !!