Q2/2017: גידול בהוצאות מימון תרם לירידה חדה ברווחי אלבר בחצי הראשון

  • הרווח הנקי של אלבר נחתך בכ-50% ב-Q1 וב-H1.
  • זינוק ברווחי מגזר מתן אשראי ללקוחות.
  •  זינוק ברווחים של פעילויות כסחר בחלפים וגרירה.

אוטוניוז, 22.08.025017 – אלבר, קבוצת הליסינג וההשכרות, דיווחה על ירידה חדה ברווח הנקי לרבעון השני וירידה דומה ברווח הנקי בחצי הראשון 2017. הרווח הנקי ל-Q2 הסתכם ב-3.5 מ’ ש’ (55.4%-) שהוא כ-0.5% מהכנסות החברה לתקופה בעוד הרווח הנקי ל-H1 הסתכם ב-13.3 מ’ ש’ (48.2%-) כ-1% מהכנסות החברה.

ירידה ברווח הגולמי נרשמה בשני תחומי הפעילות מרכזיים בחברה, ליסינג תפעולי והשכרות לטווח קצר. לעומת זאת נרשם שיפור ברווחיות בפעילות מגזר סחר רכב (הכולל פעילות מכירות מכוניות ‘0 קילומטר’) לצד שיפור חד ברווחיות מתן האשראי הצרכני. הוצאות מימון זינקו בחצי הראשון ב-31.7% ל-41.8 מ’ ש’.

הסבר חלקי לירידה ברווח אפשר למצוא בירידה 2% בתפוסת כלי הרכב של החברה, שעמדה ב-30 ביוני על 81.3% לעומת 8.3.3% שנה קודם.

Q2

ההכנסות מליסינג תפעולי גדלו ברבעון ב-9.2% ל-194.4 מ’ ש’, בעוד ההכנסות מהשכרה לטווח קצר הסתכמו ב-55.3 מ’ ש’ (1%-). הכנסות הליסינג התפעולי כולל מכירות כלי רכב, הסתכמו בכ-311 מ’ ש’ (11.0%+) והרווח הגולמי עמד על 14.8 מ’ ש’ (36.0%-), מרווח 4.8%.

המגזר הצומח ביותר באלבר הוא מגזר האשראי הצרכני, המשמש בעיקרו למימון ללקוחות לרכישות כלי רכב. ב-Q2 זינקו הכנסות מגזר זה ב-69.7% ל-8.9 מ’ ש’ והרווח הגולמי זינק ב-58.2% ל-5.9 מ’ ש’. הרווחיות הגולמית עמדה על 66.4% ברבעון, ירידה של של 4.8 נק’ האחוז בהשוואה למקביל 2016.

במהלך הרבעון הגדילה החברה את קצב מכירות כלי הרכב ששמשו לפעילות ליסינג והשכרה והכנסות בסעיף זה זינקו ב-16.6% ל-119.8 מ’ ש’. לעומת זאת חלה ירידה 5.7% בהכנסות ממסחר בכלי רכב, והן הסתכמו ב-251.9 מ’ ש’ (6.3%-). מגזר סחר רכב, שאלבר החלה להפעילו לפני מספר שנים, התבסס היום כמגזר השני בהיקפיו בפעילות החברה. הרווח במגזר זה עמד על 12.2 מ’ ש’ (9.0%+) ומרווח גולמי 4.8% בלבד.

H1

פעילות הליסינג התפעולי, כולל מכירות כלי רכב, הניבה לחברה רווח גולמי בסך 29.3 מ’ ש’ (42.5%-) בעוד פעילות השכרות לטווח קצר רשמה רווח גולמי בסך 3 מ’ ש’ (68.0%-). במגזר סחר הרכב חל זינוק של 33.9% ברווח הגולמי ל-35.3 מ’ ש’ וזאת למרות ירידה בהכנסות המגזר ל-501.2 מ’ ש’ (4.3%-). המרווח הגולמי עמד על 7.0%.

תרומה חדה לרווחיות אלבר תרם סעיף ‘פעולות אחרות’ תחתיו מעניקה החברה שירותי גרר וסוחרת בחלקי חילוף לרכב. הרווח הגולמי בסעיף זה הסתכם ב-16.7 מ’ ש’ (883%+) ומרווח 17.3%.

הרווח התפעולי בחצי הראשון הסתכם ב-59.4 מ’ ש’ (1.5%+) ומרווח תפעולי 4.4% כמעט זהה למרווח בחצי המקביל.

סך נכסי החברה ל-30 ביוני עמד על 3.8 מיליארד ש’ כאשר ההון העצמי, 435 מ’ ש’, מימן 11.4% מהם.

תגובה ראשונה

תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*


error: Alert: Content is protected !!