H1/2017: שיפור בביצועי חברת הביטוח, ירידה בפעילות הליבה, קפיצה חדה ברווחי שלמה החזקות

  • מהפך בעסקי הביטוח של שלמה החזקות תרמו לחצי ראשון חזק.
  • ירידה בהיקף עסקי הליבה בליסינג והשכרות.
  • הרווח בהשכרות לזמן קצר התמוטט.

אוטניוז, 27.08.2017 – קבוצת שלמה, חברת הליסינג וההשכרות הגדולה במדינה, סכמה את החצי הראשון 2017 ברווח נקי בסך 20 מ’ ש’ (43%+) ואת הרבעון השני ברווח נקי בסך 21 מ’ ש’ (24%+) וזאת למרות ירידה בהיקף הפעילות של הקבוצה. ההכנסות ב-H1 עמדו על 1.74 מ’ ש’ (3%-) וב-Q2 על 869 מ’ ש’ (1%-). ההכנסות בסעיפי השכרת כלי רכב בליסינג ולזמן קצר וממכירות כלי רכב נסוגו בשיעורים 2%-5%. ההכנסות בחברת הביטוח גדלו ב-23% ל-214 מ’ ש’ ב-H1 ול-115 מ’ ש’ (39%+) ב-Q2.

במקביל לירידה בהכנסות מהשכרות ומכירות רכב חלה גם ירידה דומה בעלות ההכנסות. הרווח הגולמי של החברה הסתכם ב-259 מ’ ש’ (18%+) ב-H1

וב-130 מ’ ש’ (8%+) ב-Q2.

למרות גידול בהוצאות מכירה ושיווק והנהלה וכלליות ב-H1 ב-4% ו-10% בהתאמה, הרווח התפעולי בחצי הראשון זינק ב-48% ל-93 מ’ ש’. ברבעון השני הרווח התפעולי זינק ב-24% ל-46 מ’ ש’.

הוצאות המימון נטו של חטיבת הרכב הסתכnו ב-H1 ב-40 מ’ ש’ (14%+) וב-Q2 ב-20 מ’ ש’ (18%+).

הרווח לפני מס בחצי הראשון הסתכם ב-62 מ’ ש’ (141%+) וב-Q2 ב-36 מ’ ש’ (50%+). הכנסות מימון בחברת הביטוח בסך 15 מ’ ש’ ל-H1 (גידול מ-0), תרמו משמעותית לשיפור רווחי שלמה.

מגזרים

מגזר הליסינג התפעולי רשם רווח של 63 מ’ ש’ (1.6%+) ב-H1 ובמגזר ההשכרות לטווח קצר הרווח התפעולי התמוטט ל-4 מ’ ש’ (77.7%-).

הרווח בענף הביטוח הסתכם ב-22 מ’ ש’ לעומת הפסד 10 מ’ ש’ שנה קודם, מה שמסביר חלק ניכר מהמהפך הפיננסי בשלמה החזקות בחצי הראשון.

תגובה ראשונה

תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*


error: Alert: Content is protected !!