תכנית הסמכה למערכות מניעת פליטות תופעל בבריטניה

  • מיליוני כלי רכב משומשים צפויים בשנים הקרובות להתקנה של מערכות למניעת פליטות.
  • בריטניה תפעיל תכנית הסמכה למערכות חדשות שתבטיח שהמערכות מפחיתות פליטות בלפחות 95%.
  • בעתיד צפויה ההסמכה הזאת לשמש גם תכניות סבסוד לציוד כלי רכב בציוד להפחתת פליטות.

אוטוניוז, 14.08.2017 – בקרב גורמי ממשל במדינות רבות בעולם ובקרב יצרניות רכב מחלחלת בחודשים האחרונים התודעה שכדי להפחית במידה דרמטית ומיידית את פליטות תחמוצות החנקן, NOx, האופייניות למנועי דיזל לא מספיק יהיה בתכניות גריטה מצומצמות יחסית, אלא יהיה צורך בתכניות נרחבות יותר, שיאפשרו התקנה של אמצעי סינון גזי פליטה ממנועי דיזל ברמת יורו 5 ומטה, באופן יעיל יותר, שיאפשר הבאתם לרמת תקן יורו 6. רק התקנה המונית של ציוד טיהור גז פליטה מתקדם בעשרות מיליוני כלי רכב, שאורך חייהם עשוי להיות 10 שנים ויותר, יאפשר הפחתה מהירה של זיהום אוויר במרכזים עירוניים ממנועי דיזל.

לצורך כך פעילים בבריטניה ארגונים אחדים, שאחד מהם השיק לאחרונה תכנית לסטנדרניזציה של ציוד אפטרמרקט למניעת זיהום ממנועי דיזל. התכנית, Clean Vehicle Retrofit Accreditation Scheme – CVARS, הוצגה ע”י Low Carbon Vehicle Partnership – LowCVP וה-Energy Saving Trust – EST בשותפות עם בעלי עניין בתעשיה.

מטרת התכנית היא לבחון אמצעים שונים שבאמצעותם אפשר להפחית את פליטות תחמוצות החנקן ממנועי הדיזל. התכנית תעניק ציונים לאמצעים השונים שידרשו להפחית את פליטות תחמוצות החנקן ב-95% לפחות. לתכנית אין שימוש מעשי מיידי, אולם בעתיד, במידה וממשלת בריטניה, או גופים אחרים, יחליטו לממן או לסבסד התקנת אמצעים להפחתת זיהום אויר, הם יעשו שימוש בתוצאות המבחנים המוצעים כדי לקבוע את חלוקת הכספים.

הבדיקות

הבדיקות יכללו לפחות ארבע בדיקות פליטה, האחת שמודדת את גזי הפליטה ביציאה מהמנוע ושלוש שיבדקו את הגזים הנפלטים מקצה צינור המפלט. המבחנים יבוצעו בכלי רכב שבו הותקן אמצעי הפחתת הזיהום ושכבר נסע עם התקן זה לפחות 2,900 ק”מ. הבדיקות יבוצעו באמצעות מחזור הבדיקה שנחשב לקשה ביותר. נתונים משלושת מבחני הפליטה מצינור המפלט ימוצעו לקבלת תוצאה ממוצעת. הציוד המותקן יהיה חייב להיות מסוגל לבקר הן פליטת חלקיקי דיזל והן פליטות גזיות בכל אמצעי שייבחר ע”י יצרנית הציוד.

תהליך ההסמכה של הרטרופיט יהיה נייטרלי לטכנולוגיה ומטרתו היא לאפשר לכל ספקיות הציוד הפוטנציאליות להגיש בקשה לקבל את האישור (certification).

תגובה ראשונה

תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*


error: Alert: Content is protected !!