ירידה ברווחיות פעילות הליבה בשלמה החזקות בחצי הראשון של 2016

אוטוניוז, 30.08.2016 – שלמה החזקות, חברת הליסינג והביטוח רשמה רווח כולל של 22 מ’ ש’ בחצי השנה הראשונה של 2016, גידול של 27% בהשוואה לשנה שעברה. רווח זה נובע בעיקרו מפעולות חשבונאיות שונות בעוד בפרמטרים של פעילות הליבה של הקבוצה, נרשמה ירידה בביצועים.

הכנסות הקבוצה לתקופה זו גדלו ב-3% ל1.788 מיליארד שקל, בעיקר הודות להכנסות ממכירות כלי רכב להשכרה תפעולית שזינקו ב-14% ל-600 מ’ ש’, מה שמעיד על פעילות מוגברת במכירות מכוניות “0 קילומטרים”. הכנסות מעסקי ליסינג צנחו ב-2% ל-755 מ’ ש’ והכנסות מהשכרות לזמן קצר צנחו במיליון שקל ל-198 מ’ ש’. הכנסות ממכירות כלי רכב להשכרות לזמן קצר ירדו ב-7% ל-61 מ’ ש’. גידול קל של 4% נרשם בהכנסות מפרמיות בשייר ל-174 מ’ ש’. סך כל הוצאות החברה עלו ל-1.569 מיל’ ש’, גידול של 5%. הרווח הגולמי צנח ב-8% ל-219 מ’ ש’, 12.2% ממחזור המכירות. הרווח התפעולי צנח ב-30% ל-35 מ’ ש’ שהם 3.5% ממחזור המכירות קיטון של 43 מ’ ש’. קיטון של 16.2% בהוצאות המימון נטו ל-36 מ’ ש’, סייע לשיפור התוצאות אבל לא מנע צניחה של הרווח לפני מסים ל-27 מ’ ש’ (42.5%-). הרווח לפני מסים של תחומי פעילות הליבה של החברה, ליסינג והשכרות לטווח קצר ירד ב-2 מ’ ש’ ל-45 מ’ ש’ לחצי שנה, כאשר בתחום ההשכרות הרווח היה 18 מ’ ש’ ובתחום הליסינג התפעולי 27 מ’ ש’.

בתחום ביטוח החובה עברה החברה להפסד של 10 מ’ ש’ לעומת רווח של 6 מ’ ש’ במקביל.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפות הסתכם ב-65 מ’ ש’ (47.8%-) ותזרים המזומנים מהשקעות הסתכם ב-76 מ’ ש’ לעומת תזרים שלילי של 24 מ’ ש’ במקביל. תזרים מזומנים לפעילות מימון זינק ל-203 מ’ ש’ (79.6%+) כאשר החברה, כאשר החזר החובות היה גבוה מגיוס הכספים.

תגובה ראשונה

תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*


error: Alert: Content is protected !!