חוזה חדש וקיצוץ חד במענק השנתי לגיל אגמון, בעל השליטה והבוס של דלק רכב

גיל אגמון, בעל השליטה בדלק רכב (אוטוניוז)
גיל אגמון, בעל השליטה בדלק רכב (אוטוניוז)

אוטוניוז, 01.05.2016 – בעלי המניות של דלק רכב יכונסו ביום שלישי הקרוב, (3.5), לאשר הסכם העסקה חדש לבעל השליטה בחברה, גיל אגמון בתפקידו החדש כיו”ר פעיל של דלק מוטורס. בהסכם החדש יופחת המענק השנתי הממוצע של אגמון ל-3.3 מ’ ש’ בשנה, ירידה חדה לעומת שכרו והמענקים שקיבל בשנים הקודמות. עבור 2015 קיבל אגמון מענק בגובה 5.9 מ’ ש’, אחרי, שלדברי החברה, ויתר על 1.1 מ’ ש’ כדי לעמוד בממוצע הרב שנתי שנקבע בחוזה הקודם, שעמד על 5.7 מ’ ש’. מאז 2012 אגמון מקבל רק מענק שנתי ולא שכר שוטף מהחברה.

בחוזי ההעסקה האחרונים של אגמון בדלק רכב, שלה הוא מעניק שירותי ניהול ואינו עובד שכיר בה החל מ-2012, נקבע ששכרו יהיה 2% מהרווח של החברה לפני מס. ב-2012 נקבע שאגמון יהיה זכאי ל-2% מעל לרווח של 150 מ’ ש’ בשנה וב-2015 בחוזה חדש נקבע שאגמון יהיה זכאי ל-2% מהרווח שמעל 200 מ’ ש’ בשנה.

בהתאם לחוזה החדש לשלוש שנים, מ-1 בינואר 2016 עד 31 בדצמבר 2018 אגמון יהיה זכאי לתשלום של 9.9 מ’ ש’ לכל התקופה (3.3 מ’ ש’ לשנה) בתנאי שהרווח המצטבר התלת שנתי של דלק רכב יהיה מעל ל-600 מ’ ש’. אם הרווח יהיה בין 400 מ’ ש’ ל-600 מ’ ש’ לתקופה אגמון יהיה זכאי ל-6.6 מ’ ש’ (2.2 מ’ ש’ בשנה) ובמידה והרווח ינוע בין 200 מ’ ש’ ל-400 מ’ ש’ אגמון יהיה זכאי לתשלום כולל של 3.3 מ’ ש’ (1.1 מ’ ש’ בשנה). במידה והרווח לתקופה יפחת מ-200 מ’ ש’ אגמון לא יהיה זכאי לכל תגמול.

בהודעה לבורסה מסרה החברה שבשנתיים הראשונות לחוזה המוארך אגמון יקבל תשלום של 3.3 מ’ ש’ מבלי להתחשב בתוצאות והתחשבנות בין הצדדים תתבצע רק בסוף התקופה. במידה והרווח התלת שנתי יהיה נמוך מ-400 מ’ ש’ יהיה על אגמון להחזיר לדלק רכב שכר בהיקף של 3.3 מ’ ש’ ואם הוא יהיה נמוך מ-200 מ’ ש’ יהיה עליו להחזיר 6.6 מ’ ש’. בנוסף למענק השנתי יקבל אגמון גם 220,000 ש’ בשנה המוגדרים כ”תגמולים אחרים” כך שהתגמול השנתי הממוצע יעמוד על 3.52 מ’ ש’ בשנה

החוזה החדש של אגמון מצד אחד מעיד על ירידה חדה ברמת התגמולים לאגמון עבור עבודתו אולם מצד שני מבטיח לו שכר שאינו מותנה לגמרי בתוצאות החברה. כך למשל במידה ודלק רכב תסיים התקופה ברווח של 400 מ’ ש’ אגמון יהיה זכאי לתגמול של 6.6 מ’ ש’ לתקופה, אולם גם אם הרווח יהיה 200 מ’ ש’ ועוד ש’ אחד אגמון יהיה זכאי לתשלום של 6.6 מ’ ש’.

משימות קלות?

על פניו נראה שהמשימות שהוטלו על אגמון הן קלות למדי. את 2015 סיימה דלק רכב ברווח לפני מס של כ-566 מ’ ש’, בשנת 2014 הרווח לפני מס עמד על 983 מ’ ש’, ב-2013 הרווח לפני מס הסתכם ב-723 מ’ ש’ וב-2012 הוא עמד על כ-408 מ’ ש’.  בשנים 2008-2011 רשמה החברה רווח לפני מס של עוד כ-2 מיליארד ש’ ובשמונה השנים 2008-2015 רשמה החברה רווח לפני מס של כ-4.7 מיליארד ש’. בתקופה זו נהנה אגמון מתשלומי שכר ומענקים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. כך למשל ב-2010 קיבל אגמון שכר ומענק בגובה 4.6 מ’ ש’, ב-2011 כ-4.5 מ’ ש’ ב-2012 הוא קיבל מענק בגובה של כ-6 מ’ ש’, ב-2013 המענק היה בגובה כ-10.4 מ’ ש’ ב-2014 נהנה אגמון ממענק בגובה כ-8.3 מ’ ש’ וב-2015 מענק בגובה 5.9 מ’ ש’. בסך הכל עבור השנים 2010-2015 נהנה אגמון משכר ומענקים בגובה של כמעט 40 מ’ ש’, שהיו כ-1.2% מהרווח לפני מס של הקבוצה.

בסימולציה שעשתה החברה לשכרו של אגמון שלוש שנים אחורה, אם היה מיושם ההסכם החדש, אגמון היה מתוגמל בכל שנה ב-3.52 מ’ ש’ ובשלוש שנים בכ-10.5 מ’ ש’. באותה תקופה המענקים שקיבל אגמון בפועל עמדו על כ-25 מ’ ש’.

היסטוריה של מענקים

בהסכם העסקה לשלוש שנים שנחתם ב-2012 בין אגמון לדלק רכב נקבע שהמענק השנתי הממוצע יעמוד על 8 מ’ ש’ בשנה כאשר הוא יחושב לפי 2% מהרווח לפני מס שמעל 150 מ’ ש’ ובתוספת של 1% מרווח עודף שמעל 1.2 מיליארד ש’ לתקופה. בתקופה זו הרווח לפני מס עמד על 2.1 מיל’ ש’ (תוצאה שהחלשות הין היפני תרמה לה תרומה חשובה). אולם בכל מקרה לכל התקופה המענקים לאגמון לא אמורים היו לעלות על 24 מ’ ש’.

בחוזה שנחתם בראשית 2015 נקבע שהמענק הממוצע יעמוד על 5.7 מ’ ש’ בשנה לפי 2% בשנה מרווח לפני מס שמעל 200 מ’ ש’ ו-17.1 מ’ ש’ מענק מרבי לשלוש שנים וללא כל בונוס באופק. כעת בחוזה מתוקן לשלוש שנים החל ב-1 בינואר 2016 יקבע שהמענק השנתי לא יעלה על 3.3 מ’ ש’ בשנה והוא ישולם אם הרווח התלת שנתי יעלה על 600 מ’ ש’ וסך כל המענקים לא יעלה על 9.9 מ’ ש’ לתקופה.

ירידה במכירות ובדומיננטיות

בחצי הראשון של העשור הנוכחי איבדה דלק רכב את מעמדה הדומיננטי בשוק הרכב הישראלי שנמשך כ-15 שנה. את 2015 סיימה החברה במקום השישי בלבד בדירוג יבואניות הרכב עם מסירות של כ-22,000 כלי רכב. זאת לעומת כ-43,000 כלי רכב ב-2010 וכ-44,000 כלי רכב ב-2009, שנים שבהן החברה עדיין דורגה במקום הראשון בדירוג יבואני הרכב אם כי טרם שיווקה את מותגי קבוצת ב.מ.וו.

אולם בשנים האחרונות החברה רשמה רווחים גבוהים בזכות החלשות הין היפני, תוצאת מדיניותו הכלכלית של ראש ממשלת יפן מסוף 2012, שינזו אבה, שדגלה בהחלשת הין היפני ותרמה רווחים של מאות מיליוני שקלים לדלק מוטורס בשנים 2013 ו-2014 ומימוש אחזקותיה במובילאיי ב-2014. בוננזות כאלה לא צפויות בעתיד הנראה לעין.

השינוי בחוזה ההעסקה של אגמון מתבצע במקביל לשינוי הגדרות תפקידים בקבוצה. אגמון הפסיק בתחילת השנה לכהן כמנכ”ל דלק מוטורס, החברה הבת של דלק רכב, המבצעת את כל הפעילות המסחרית של יבוא כלי רכב ושירותים, ואת מקומו כמנכ”ל יתפוס שחר שמש, שעד כה כיהן כמשנה למנכ”ל. אגמון יתמנה ליו”ר פעיל של דירקטוריון דלק מוטורס, וכן “כמנהל עסקים ראשי ומנכ”ל-דירקטור של החברה,” לפי הדיווח לבורסה.

תגובה ראשונה

תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*


error: Alert: Content is protected !!