דיווח: אשראי בנקאי בסך 11 מיליארד שקל לרכישת כלי רכב חדשים

  • בסוף נובמבר השנה האשראי הבנקאי ושל חברות כרטיסי האשראי לרכישת כלי רכב עמד על כ-11.5 מיליארד ש’.
  • הבטחונות העיקריים לאשראי הם כלי הרכב שערכם נשחק.
  • אשראי נוסף חוץ בנקאי מוענק בהיקף מוערכת של יותר מ-2 מיליארד שקל.

אוטוניוז, 23.03.2017 – היקף האשראי לרכישת כלי רכב חדשים בלבד עמד בסוף נובמבר 2016 על 11.5 מיליארד שקל, כך מדווח גלובס על פי נתונים שהציג בנק ישראל. 82% מסכום זה, כ-9.4 מיליארד ש’, היו אשראי בנקאי והשאר אשראי של חברות כרטיסי האשראי. לפי הדיווח מדובר על קצב גידול של 4% לרבעון.

אולם האשראי הבנקאי ומחברות כרטיסי האשראי, המפוקח ע”י הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, אינו כל האשראי הניתן לצרכי רכישת כלי רכב. יבואניות הרכב מעניקות אשראי נוסף ממקורותיהם לחברות ליסינג ולרוכשים פרטיים.

בסוף 2015 עמד האשראי שלא לדיור במשק, למשקי בית, למגזר העסקי ולממשלה הרחבה על 532 מיליארד ש’, כך שסך האשראי לרכישת רכב, בהנחה שלא היו שינויים דרמטיים ב-11 החודשים בין סוף 2015 לנובמבר 2016 עומד על כ-2% מסך האשראי שלא לדיור. האשראי שלא לדיור למשקי בית בלבד עמד בסוף 2015 על 126 מ’ ש’. לכן היקף האשראי לרכישת כלי רכב הוא נמוך יחסית להיקף האשראי שמעניקה מערכת הבנקאות המוסדית, אולם זהו אשראי שהיקף ואיכות הבטחונות שלו תלויה בביקוש לרכב משומש ובגובה המסים המוטלים על כלי רכב. הפחתה חדה במס הקניה על כלי רכב, דרישה שלאחרונה תופסת תאוצה, עלולה לפגוע קשות באיכות הבטחונות של אשראי לרכישת כלי רכב.

אשראי נוסף לרכישת כלי רכב חדשים ומשומשים ניתן ע”י יבואניות רכב וחברות ליסינג בהתאמה. גם אשראי זה עשוי להסתכם במיליארדי שקלים והבטחונות שלו הם שיעבודים על כלי הרכב, שערכם נשחק.

תגובה ראשונה

תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*


error: Alert: Content is protected !!