בנק ישראל: 40 מיליארד ש’ אשראי בענף הרכב, חשיפת חברות כרטיסי האשראי “משמעותית”

  • הגופים הפיננסיים במשק העמידו 40 מיליארד ש’ לפעילים בתחום בסוף הרבעון השלישי 2016.
  • המינוף של שתיים מיבואניות הרכב הגדולות 70%.
  • בשנה האחרונה גדלה החשיפה של המוסדיים לענף הרכב.

אוטוניוז, 26.06.2017 – שיעור המינוף של שתיים מיבואניות הרכב הגדולות בישראל, דלק מוטורס וקרסו מוטורס, עמד בסוף הרבעון השלישי 2016 על 70%, כך טוען בנק ישראל בנייר עמדה שפורסם היום (ב’) ושעתיד להיות חלק מתוך דו”ח היציבות הפיננסית, שיפורסם בקרוב. לשתי החברות, היחידות באותה תקופה שפרסמו דו”חות כספיים, היו נכסים בשווי 5.9 מיליארד ש’ והתחייבויות בסך 4.1 מיליארד ש’. בענף הליסינג שיעור המינוף הגיע ל-87%, עם נכסים בהיקף 17.5 מיליארד ש’ והתחייבויות בסך 15.2 מיליארד ש’. אולם בענף השירותים הפיננסיים, הדומה מבחינת מבנהו לענף הליסינג, שיעור המינוף הוא 94%. לעומת זאת בחברות הציבוריות של המגזר העיסקי (ללא בנקים וחברות ביטוח) עמד שיעור המינוף על 63%.

הבנק קובע שאין אפשרות לקבוע במדויק את רמת המינוף של סקטור הרכב, משום שמרבית יבואניות הרכב הן פרטיות ואינן מפרסמות דו”חות.

בין הסיכונים לחברות הפועלות בשוק הרכב הישראלי צופה הבנק אפשרות לירידה מעבר לצפוי בערכם של כלי רכב המשועבדים לטובת גורמים מממנים, מה שכמובן יפגע גם בגופים המממנים. בנוסף לכך קיימת למערכת הפיננסית חשיפה למצב של חדלות פירעון של יבואנית כלי רכב. עליה בשיעור הריבית במשק תפגע ביכולת ההחזר של משקי הבית ועלולה אף היא לגרום לחדלות פירעון ליבואניות הרכב, טוען הדו”ח.

בסוף הרבעון השלישי בשנה שעברה העמידו הבנקים למשקי הבית כנגד שיעבוד כלי רכב הלוואות בהיקף של 9.5 מיליארד ש’, שהיוו 7.1% מיתרת האשראי הצרכני למשקי הבית. באותה תקופה חברות כרטיסי האשראי העניקו 1.9 מיליארד ש’ באשראי צרכני המגובה בשיעבודי רכב, 20% מסך האשראי הצרכני שהן העניקו.

ענף המסחר ברכב באמצעות יבואניות רכב וחברות החכרה נהנה מאשראי בנקאי של 25 מיליארד ש’ שהן כ-6.3% מיתרת האשראי למגזר העסקי.

גופיים מוסדיים

הגופים המוסדיים חשופים לענף הרכב באמצעות אחזקה בניירות ערך, אם מניות ואם אג”חים של החברות הפעילות בו. בסוף הרבעון השלישי 2016 החזיקו המוסדיים ב-1.5 מיליארד ש’ בניירות ערך של גופים גדולים מסקטור הרכב והעניקו למגזר זה הלוואות בסך 700 מ’ ש’.

בשנה הנסקרת, עד סוף הרבעון השלישי 2016, חלה עליה בחשיפה של המוסדיים לחברות בסקטור הרכב כאשר ההיקף היחסי של ההלוואות שהן העניקו וניירות הערך שהחזיקו גדלו בשיעור ניכר. כך למשל היקף ההלוואות שמוסדיים העניקו לחברות בענף הרכב עמד של 1.2 מיליארד ש’, שהיוו 1.8% מסך ההלוואות שהם העניקו. שנה קודם היקף ההלוואות שהם העניקו לענף הרכב עמד על 674 מ’ ש’ שהיוו 1.3% מסך ההלוואות.

בסיום הסקירה קובע הבנק שלמרות שהחשיפה הולכת וגדלה, בהיקפיה, ועומדת כיום על כ-40 מיליארד ש’, “הסיכון המערכתי אינו גדול,” לבנקים ולמוסדיים, משום שסכום זה הוא חלק קטן מסך נכסיהם. לעומת זאת הבנק קובע שהסיכון גבוה יותר אצל חברות האשראי מאחר שאצלם מדובר ב”חלק משמעותי ביתרת האשראי של חברות כרטיסי האשראי.”

סוג החשיפה 2015/Q3 2016/Q3 שי’ שי’ %
הבנקים יתרת האשראי העסקי לענף המסחר בכלי רכב 22,924 24,855 1,931 8.4%
השיעור מתוך יתרת האשראי העסקי 5.86% 6.16% 0.3% 5.1%
יתרת האשראי הצרכני בשעבוד כלי רכב אין נתון 9,542
השיעור מתוך יתרת האשראי שאינו לדיור אין נתון 7.12%
חברות כרטיסי האשראי יתרת האשראי הצרכני בשעבוד כלי רכב 1,637 1,932 295 18.0%
השיעור מתוך יתרת האשראי ללקוחות פרטיים 22% 20.20% 1.8%- 8.2%-
הגופים המוסדיים החזקה ביבואניות רכב 507 685 178 35.1%
החזקה בחברות החכרה 1,190 1,523 333 28.0%
יתרת ההלוואות הישירות לענף הרכב 674 1,168 494 73.3%
שיעור החשיפה מתוך סך הנכסים המנוהלים 0.20% 0.26% 0.1% 30.0%
שיעור החשיפה מתוך נכסי הסיכון2 0.35% 0.46% 0.1% 31.4%
סך החשיפה של המערכת הפיננסית     39,705 39,705

מקור: בנק ישראל

תגובה ראשונה

תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*


error: Alert: Content is protected !!