בארה”ב יותר תעסוקה, יותר הרוגים בתאונות דרכים

  • מחקר של ה-IHSS מנבא עליה במספר הרוגים בתאונות דרכים בשנים הקרובות.
  • הגידול בתעסוקה והירידה באבטלה גורמים לגידול בנסועה.
  • התחזית אינה לוקחת בחשבון טכנולוגיות חדשות למניעת תאונות דרכים.

אוטוניוז, 30.08.2017 – גידול בהרוגים בתאונות דרכים בשנים האחרונות אינו תופעה ישראלית ייחודית, אלא גלובלית. הסיבה לה, היא ככל הנראה, העדר פיתוחים טכנולוגיים מהפכניים, כמו למשל חגורת בטיחות בראשית שנות ה-70′, כרית אויר בשנות ה-90′ ומערכות בטיחות אקטיביות בעשור הראשון של המאה, שההשפעה שלהן על היקף ההרוגים והפציעות היתה מידית ומוכחת. ההשפעה של מערכות ADAS היא בשלב זה פחות חד משמעית ודרמטית או שלחילופין פריסתן עדיין אינה צפופה דייה כדי להשפיע על הסטטיסטיקה.

לאחרונה הציגה ה-IIHS, מכון ביטוח לדרכים מהירות, מחקר ובו נקבע שלהגברת רמת הפעילות הכלכלית בארה”ב יש השפעה על הגידול בהיקף התאונות וההרוגים (מחקרי הארגון מתייחסים להרוגים נהגים/נהגות בלבד מאחר שתמיד במכונית יש נהג/ת בעוד נוכחותם של נוסעים אינה ברורה). לפי הסטטיסטיקות, המורכבות, שהארגון מפיק, השיפור בכלכלה גרם לנהגים לצאת לכבישים באופן תדיר יותר ובאופנים מסוכנים יותר. הארגון מחשב שיעורי מוות של נהגים במכוניות. בפעם האחרונה שהארגון ערך מחקר דומה ושפורסם בינואר 2015 נרשמה ירידה של שליש בהרוגים. הארגון ייחס את הירידה בהרוגים לשיפור בתכנון כלי הרכב. אולם מאחר שהמחקר נערך בדיוק בשנות המשבר הכלכלי הגדול, ששיאו היה ב-2008, יש מקום להנחה שהמיתון במשק האמריקני באותה תקופה תרם את שלו לירידה הדרמטית שנרשמה בהרוגי תאונות דרכים, בעקבות ירידה בנסועה.

במחקר שתוצאותיו פורסמו ב-2015 נקבע “שב-2012 התרחשו 7,700 מקרי מוות פחות מאשר היו מתרחשים אם כלי הרכב היו נשארים ללא שינוי מאז 1985.”

מוות בתאונות דרכים נמצא בירידה מאז שנות ה-70′ כשירידה גדולה נרשמה החל מ-2008, השנה של המשבר הכלכלי ומספר ההרוגים הנמוך ביותר בארה”ב נרשם ב-2014. ב-2015 נרשם שינוי כיוון במגמה עם עליה של 7% במספר ההרוגים בהשוואה ל-2014.

ירידה באבטלה, עליה בהרוגים

במחקר האחרון, שנערך ע”י צ’רלס פארמר, חוקר ב-IHSS ושתוצאותיו פורסמו במאי 2017, נמצא שבארה”ב ירידה של אחוז אחד באבטלה, מ-6% ל-5%, תגרום לעליה של 2% בנסועה ולעליה של 2% במקרי המוות. אולם בהתחשב בשינוי ב’מיילים נסיעה’ הירידה בשיעור האבטלה קשורה עם גידול נוסף של 2% בגידול בהרוגי תאונות דרכים. לכן לטענת ה-IIHS רק מחצית מהגידול במספר ההרוגים נובע מגידול בנסועה ומשיפור בפעילות הכלכלית. בהתחשב בנתוני המשרד לסטטיסטיקת עבודה בארה”ב הצופה המשך הירידה בשיעור האבטלה בארה”ב בשנים הקרובות, הרי שב-2024 יהיו כ-34,400 הרוגים בתאונות דרכים בהשוואה ל-35,092 שנהרגו בתאונות ב-2015. שיאה של המגמה, סבורים ב-IHSS היה ב-2016. במידה ובשנים הקרובות לא יחול שינוי בשיעור האבטלה בארה”ב, העומד היום על 4.9%, הרי שב-2024 יהרגו בתאונות דרכים 33,600 איש, עדיין יותר ממספר ההרוגים ב-2014 שבה נהרגו 32,744 אנשים, המספר הנמוך ביותר בסטטיסטיקה. להערכת החוקר.

“לסיכום, העלייה החדה במספר מקרי המוות בתאונות דרכים בארה”ב ב-2015 קשור בעיקר לכלכלה המשתפרת, אם כי גם גורמים אחרים היו מעורבים באופן פחות (שיעור האבטלה אינו מסביר הכל). עם זאת, נראה כי הירידה ארוכת הטווח בתאונות הדרכים נמשכת. בהנחה שיפור הדרגתי יותר עם כלכלה שמתאזנת (צמיחה מואטת) צפוי כי יהיו כ-34,000 מקרי מוות בארה”ב בשנת 2024,” כתב פארמר בהערת סיום.

בעתיד לטכנולוגיות נהיגה אוטונומית יהיה הפונטציאל להפחית את מספר תאונות הדרכים, אולם ה-IIHS קובע שיעברו עוד עשורים עד שבכל כלי הרכב החדשים יותקנו מערכות בטיחות כאלה ברמה שתשנה את מצב הבטיחות בכבישים.

בעתיד לטכנולוגיות נהיגה אוטונומית יהיה הפונטציאל להפחית את מספר תאונות הדרכים, אולם ה-IIHS קובע שיעברו עוד עשורים עד שבכל כלי הרכב החדשים יותקנו מערכות בטיחות כאלה.

תגובה ראשונה

תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*


error: Alert: Content is protected !!