אחרי שחשף שהבנקים חשופים לשוק הרכב ב-40 מיליארד ש’, מורה בנק ישראל לבנקים לבצע ניתוח סיכוני אשראי

  • הבנקים יצטרכו לבחון תרחישים שונים למשבר בשוק הרכב שישפיע על יכולת החזר הלוואות.
  • היקף האשראי של חברות כרטיסי האשראי לענף הרכב הוא משמעותי מסך תיק ההלוואות שלהן.
  • הערכת שווי לשעבוד כלי רכב לא תעלה על 60% מערך כלי הרכב במחירון.

אוטוניוז, 10.07.2017 – בנק ישראל הורה לבנקים בישראל לבצע הערכת ניתוח סיכוני אשראי בענף הרכב. זו הפעם הראשונה שבנק ישראל מורה לבנקים לבצע הערכה כזו והיא מגיעה כשבועיים אחרי שהבנק פירסם ניתוח לפיו עולה שמערכת הבנקאות חשופה ב-40 מיליארד ש’ לענף הרכב, באמצעות מימון רכישות כלי רכב (מן הסתם המערכת חשופה לענף הרכב גם באמצעות מימון תחומי פעילות אחרים שלו, שעלולים להיות מושפעים ממשבר ב ברכישות כלי רכב). בניתוח נמצא שהיקף האשראי שמעניקות חברות כרטיסי האשראי לרכישת כלי רכב הוא חלק משמעותי מתיק ההלוואות שלהן. “נציין כי בחברות כרטיסי אשראי החשיפה לאשראי הצרכני בשיעבוד כלי רכב מהווה חלק משמעותי מיתרת האשראי,” נכתב בהערת שוליים במסמך החדש של בנק ישראל. אולם הניתוח גם קבע שהאשראי לרכישות כלי רכב אינו מהווה מבנית סכנה לענף הבנקאות.

במהלך ניתוח הסיכונים הנוכחי יצטרכו הבנקים לבחון תרחישים שונים ובהם עליה בשיעור הריבית והשפעתה על היקף החובות, ירידה בשווי הבטחונות, כלומר ירידה בשווי השוק של כלי הרכב, משבר בשוק הון, השפעת זמינות האשראי על איכות חוכרי הרכב והלווים ותרחישים נוספים כגון שינוי בשערי חליפין, פגיעה במותג, שינוי ברגולציה ופתיחת השוק לתחרות.

הבנקים חשופים לרכישות כלי רכב משני כיוונים: כספקי אשראי ליבואניות הרכב וכספקי אשראי לצרכנים. חשיפה ליבואניות הרכב יש גם לגופים המוסדיים הרוכשים אג”חים של חברות הלסיניג במיליארד שקלים בכל שנה. בקרב יבואניות הרכב הנפקת מקובלת פחות כדרך למימון העסקים.

בנספח שצורף למסמך שהופץ אתמול (א’), תחת הכותרת “פרקטיקות מקובלות למימון ענף כלי רכב במערכת הבנקאית בישראל,” נכתב שמקדם ביטחון מרבי על כלי רכב משועבד לא יעלה על 60% מערכו, אין לקבל כבטוחה כלי רכב גילו מעל חמש שנים ובכלי רכב בליסינג תקופת הזמן קצרה אף יותר.

risks_in_auto

תגובה ראשונה

תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*


error: Alert: Content is protected !!