157 אנשים שאפשר להציל, עלולים למות מדי שנה בגלל המלצה של המשרד הגנת הסביבה

  • המשרד לאיכות הסביבה מציע תכנית להפחתת זיהום מכלי רכב דיזל ישנים ובחר בחלופה שבה מספר הנפטרים כפול מאשר בחלופה אחרת.
  • שתי השיטות להפחתת הזיהום הן גריטה והתקנת מסנני חלקיקים.
  • המשרד מציע תכנית שלא תפגע בעסקים קטנים ותקל עליהם את הנטל הכלכלי שבהפחתת הזיהום.

אוטוניוז, 13.08.2017 – המשרד להגנת הסביבה פירסם בשבוע שעבר סיכום דו"ח הערכת השפעת רגולציה בתחום "תכנית צמצום זיהום אוויר מרכבי דיזל". מומחי המשרד בחנו מספר חלופות והמליצו על החלופה שתפחית את מספר הנפטרים מדי שנה מזיהום אויר תחבורתי בכ-156 אנשים. חלופה אחרת אם תיבחר, צפויה להפחית את מספר המתים בכ-313 אנשים בשנה. 157 אנשים צפויים למות מדי שנה מזיהום אויר תחבורתי, רק בגלל שהמשרד להגנת הסביבה מעדיף תכנית שוויונית יותר ושעלותה נמוכה יותר.

בישראל, לפי המסמך של המשרד, נגרמים מדי שנה 2,220 מקרי מוות מוקדם בגלל זיהום אויר, כמחציתם בגלל זיהום אויר תחבורתי.

המשרד להגנת הסביבה פירסם את התכנית באתר האינטרנט שלו והערות הציבור עליה יתקבלו עד 28 באוגוסט 2018.

למשרד להגנת הסביבה הוקצו 200 מ' ש' לפרויקט זה ובהתאם לחישובים גסים שאוטוניוז ערך, עלותן של חלופות ב' וג' היא כ-200 מ' ש' כל אחת וכל אחת מהן תפחית את מספר המתים מוות מוקדם בכ-156 אנשים בשנה. עלות חלופה א' היא מעל 400 מ' ש' והיא תפחית את מספר המתים בשנה ב-313 איש, כפול מהמספר בכל אחת מהחלופות האחרות. יתכן שהעלות, הפרש של כ-200 מ' ש', היא הסיבה שחלופה ג' נבחרה והועדפה על פני חלופה א' שיתרונה הבריאותי והציבורי מובהקים.

בשלוש החלופות השונות בחנו מומחי המשרד איך ניתן להפחית את מספר כלי הרכב המזהמים הנמצאים על הכבישים, אם באמצעות גריטה ואם באמצעות התקנת מסנני חלקיקים ומה העלות הכלכלית של כל חלופה (נבחנה גם חלופה 0, חלופה שבה לא יעשה אף שינוי במצב הקיים). החלופות כוללות שילובים שונים של שתי האפשרויות, כאשר בתוכנית שנבחרה ניתנה ננקטו שני האמצעים, מתן סובסידיות ותמריצים להתקנת מסנני חלקיקים וגריטה, תוך העדפה לעסקים קטנים, במטרה שלא לקפחם מול עסקים גדולים שיכולים לעמוד ביתר קלות בעלויות של התכנית.

החלופות

החלופה הראשונה שנבדקה, חלופה א', מטפלת בכ-67,000 כלי רכב מזהמים. עלותה התקציבית של חלופה זו עשויה להגיע למעל 400 מ' ש' והתועלת המשקית שלה היא כ-2 מיליארד ש'. בחלופה זו יופחת מספר החלקיקים הנשימים (חלקיקי דיזל' PM בגודל קטן מ-2.5 מיקרון) ב-50% בתוך ארבע שנים וכתוצאה מכך מספר מקרי המוות המוקדם יקטן ב-313 אנשים בשנה.

חלופה ב' מתייחסת לכלי רכב "כבדים ישנים", שמהם נמצאים כ-16,000 על הכבישים. עלות חלופה זו לקופת האוצר עשויה לעמוד על כ-180 מ' ש' ותועלתה למשק כ-1.7 מיליארד ש'. חלופה ב' תפחית את פליטות החלקיקים הנשימים בכ-34% וכתוצאה מכך את מספר המתים מוות מוקדם בכ-156 אנשים.

עלות חלופה ג', החלופה המומלצת, עשויה לפי חישובים גסים של אוטוניוז, לעמוד על כ-240 מ' ש' ובה יטופלו 16,000 כלי רכב "כבדים ישנים". בחלופה זו יוענקו מענקי גריטה בסך של 5,000-22,000 ש' לכלי רכב ובכ-4,000 כלי רכב יותקנו מסנני חלקיקים בחינם (עלות כל מסנן חלקיקים 18,000-25,000 ש'). חלופה זה מיועדת לעסקים שלהם עד שלושה כלי רכב ומחזורם אינו עולה על מיליון ש' בשנה.

דירוג זיהום לכלי רכב

בדרך לקביעת החלופות השונות מציע המשרד לקבוע תקנות לדירוג זיהום כלי הרכב במדינה. "רכב מופחת זיהום" הוא כלי רכב העומד בתקנות יורו 6, או כזה שהותקן בו מסנן חלקיקים, או כלי רכב חשמלי. כבר היום כ-22% מכלי הרכב בישראל עומדים בתקנה זו.

"רכב רגיל" הוא כלי רכב העומד בתקינת יורו 4 ויורו 5 וכ-76% אחוזים מכלי הרכב במדינה עומדים בתקינה זו.

"רכב מזהם" היא כל כלי רכב מונע דיזל שאינו פרטי העומד בתקינת יורו 3 ולמטה ממנה. כלי רכב כאלה, לפי הצעת המשרד, יסומנו ע"י מכון הרישוי באמצעות תווית שתודבק על השמשה הקדמית של כלי הרכב. כיום נמצאים בישראל כ-100,000 כלי רכב שעונים להגדרה זו.

תגובה ראשונה

תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*


עשו מנוי לניוזלטר של אוטוניוז
עשו מנוי לניוזלטר וקבלו את כל העידכונים
תודה על עשיית המנוי. עליך לאשר את כתובת האימייל כדי שנוכל לשלחו אליכם. אנא בדקו את האימייל ובצעו את ההוראות.
אנחנו מכבדים את פרטיותכם. לעולם לא נעביר את פרטיכם לצד שלישי
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup Plugin